Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen ( nepsy) valmennus on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia eritysitarpeita mm.
- ADHD, ADD
- Tourette
- autismin kirjon häiriö
- kielellinen  erityisvaikeus  tai
- sensorisen integraation häiriö

Palvelun saaminen ei edellytä diagnoosia, paitsi maksusitoumusta haettaessa. Valmennuksen keinoilla voidaan tukea myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Valmennus soveltuu  elämän mielekkyyden kasvattamiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen.

Valmennustapaamiset voivat toteutua monelaisissa ympäristöissä: valmentajan toimitilalla tai muussa valmentautujalle sopivassa tai tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Valmennus on ohjausta, keskustelua ja yhdessä asioiden tekemistä ja harjoittelemista.

Valmennuksen tavoitteet asettaa valmentautuja.

Valmennuksessa tuetaan minäkuvaa ja autetaan ymmärtämään itseä. Elämän laatu paranee henkilön löytäessä itsestä voimavaroja ja keksiessä valmentajan tuella hänelle sopivia ratkaisuja. Valmennuksen keinoilla on mahdollista mm.

- saada arjesta sujuvampaa

- helpottaa sosiaalisia suhteita

- löytää mielekkäitä suunnitelmia tulevaisuuteen

- aktivoitua ja rohkaistua tekemään asioita

- oppia tunnistamaan ja hallitsemaan tunnetiloja

 

Ota yhteyttä!
info@ratkaisunmahdollisuus.fi

p.0401601566